Els instal·ladors RITE i frigoristes nivell 1 ja poden instal·lar equips amb refrigerants de classe A2L

Informació extreta d’una nota de premsa publicada per CONAIF (Confederació Nacional d’Associacions d’Empreses de Fontaneria, Gas, Calefacció, Climatització, Protecció contra Incendis, Electricitat i Afins) el passat 14 de desembre de 2018

En la disposició transitòria segona del Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya, que va entrar en vigor el 8 de desembre de 2018 s’estableixen una sèrie de canvis interessants per al sector i impulsaran la indústria del fred.

Regulació de l’ús de refrigerants de la classe A2L

La primera i més destacada és que

les empreses instal RITE i frigoristes nivell 1 ja poden realitzar l’execució, manteniment, reparació, modificació i desmantellament de les instal·lacions de sistemes de refrigeració no compactes (splits), que continguin refrigerants de classe A2L,

amb càrrega de refrigerant inferior al resultat d’aplicar el factor 1,5 a m1 [m1 = Lllx4m3]. A la següent taula facilitem els límits màxims:

Cuadro límites de carga refrigerantes de clase A2L
Cuadro límites de carga refrigerantes de clase A2L elaborado por CONAIF

Amb aquest canvi, instal·ladors RITE i frigoristes nivell 1 podran instal·lar equips que carregaran refrigerants de la classe A2L, com el R-32. Aquest refrigerant el trobem, per exemple, en les bombes de calor. Fins ara només els frigoristes nivell 2 estaven habilitats per fer-ho.

Altres Novetats

La segona i important modificació és que

el titular de la instal·lació queda exempt de posseir una assegurança de responsabilitat civil de 500.000 €

que cobreixi els possibles danys derivats de la instal·lació, sempre que es compleixin determinades condicions.

Terminis d’aprovació

No obstant això, aquestes són mesures transitòries. Pel que caldrà estar pendent de l’aprovació de Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques i les seves ITC, que CONAIF estima que tindrà lloc durant aquest primer trimestre del 2019

D’aquesta manera caldrà esperar al nou reglament per saber la nova classificació de refrigerants A2L que podran ser manipulats per empreses frigoristes nivell 1 i també RITE.

Prepara’t per als canvis Forma’t!

Amb això s’obre un nou mercat d’oportunitats professionals per al sector així que és interessar formar-te per estar preparat.

Nosaltres t’oferim la següent informació relacionada:

[:]

Deixeu un comentari