Què significa que un curs és gratuït per Fundae?

Hauràs vist que al final de tots els nostres cursos vam indicar que l’import pot ser gratuït per Fundae, però saps al que ens referim?

T’ho expliquem a continuació:

Què és la Fundae?

La Fundae o Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (abans coneguda com a Fundació Tripartita) és un ens que depèn del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

La seva missió és promoure i facilitar la formació perquè empreses i treballadors millorin les seves competències i puguin adaptar-se als canvis de mercat laboral.

Entre les diferents activitats que desenvolupa Fundae, hi ha la de bonificar la formació a empreses i treballadors que cotitzin a la Seguretat Social (en actiu o aturats) dins el règim general. No entrarien en aquesta classificació els treballadors autònoms.

Què són les bonificacions en concepte de formació?

És un ajut econòmic que es fa efectiva mitjançant bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social.

Les empreses disposen d’un crèdit anual destinat a finançar la formació dels seus empleats. El tipus de formació a realitzar i les seves característiques és decidit per l’empresa.
Com sé el crèdit que té disponible l’empresa?

Totes les empreses que cotitzen per formació professional, independentment de la seva mida i data de creació, disposen d’un crèdit per a formació mínim de 420 euros.

El crèdit es renova anualment i es calcula en base a:

 • el cotitzat per l’empresa en concepte de Formació Professional l’any anterior
 • i la mida de la seva plantilla

Pots calcular-lo en el SIMULADOR DE CRÈDIT.

Quin és el cost màxim bonificable?

coste máximo bonificable con Fundae

¿El crèdit cobreix el total dels costos de formació o l’empresa ha de fer alguna aportació?

Les empreses la plantilla sigui superior a 5 treballadors estan obligades a participar en el finançament dels costos de formació del seu pla de formació anual (és a dir, de la totalitat dels cursos que realitzi i comuniqui a l’aplicació telemàtica). Aquesta aportació es denomina cofinançament.

Què és el cofinançament privada?

El cofinançament és la part de costos formació que les empreses estan obligades a finançar

El cofinançament privada varia en funció de la plantilla:

Fundae

La fórmula per al càlcul del cofinançament és la següent:

Fundae

L’aplicació facilita informació sobre l’estat de compliment d’aquest requisit.

Què és important saber per bonificar una formació?

 • Assegurar-se que el treballador està dins del règim general de la Seguretat Social
 • Comprovar el crèdit de l’empresa
 • Confirmar que l’empresa està al corrent de pagaments tributaris i de la Seguretat Social.
 • La formació ha de ser gratuïta per al treballador.

Quins passos cal seguir per bonificar una formació?

 1. Calcular la teva crèdit
 2. Obtenir el certificat digital
 3. Accedir i donar-se d’alta en l’aplicació telemàtica.
 4. Informar la representació legal dels treballadors.
 5. Comunicar l’inici del curs
 6. Realitzar la formació
 7. Comunicar la finalització del curs
 8. Aplicar la bonificació

Tots aquests tràmits pot fer-la pròpia empresa o bé pot fer-se a través d’una entitat organitzadora, que li gestionarà tot el procés.

Què cal tenir en compte per a la comunicació d’inici de la formació?

Cal comunicar la formació, com a mínim, 7 dies naturals abans de la data d’inici del curs.

Les dades que cal informar són:

 • dates,
 • horaris,
 • lloc d’impartició,
 • denominació i continguts de l’acció,
 • modalitat,
 • nombre de participants
 • i relació d’empreses.

Quan s’aplica la bonificació?

L’empresa podrà practicar la bonificació a partir del mes en què finalitzi el curs.

Potser tot això et soni molt complex, però afortunadament estem aquí per ajudar-te i guiar-te en el procés. D’aquesta manera, no hi ha excusa per no posar-te al dia i actualitzar-te amb el curs que necessitis.

No dubtis a consultar-nos per saber-ne més.[:]

Deixeu un comentari